کولرهای آبی آزمایش کم مصرف, پرقدرت, با کلید محافظ جان

 • ولتاژ/قدرت/فرکانس) الکترو موتور        220 ولت  8/1 اسب بخار  50 هرتز
 • (ولتاژ/قدرت/فرکانس) الکتروپمپ        220 ولت  6/1 اسب بخار 50هرتز    
 • نوع رنگ      : استاتیکی                     
 • نوع ورق       :  گالوانیزه 6/0
 • بازده خنکی  : 75 درصد
 • وزن بدون آب :   28 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی:1200متر مکعب بر ساعت  700 CFM
 • ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)      50*50*75 سانتی متر
 • سیستم آبرسانی جدید

 • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

 • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

 • استفاده از موتور پرقدرت موتوژ

 • (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور 220 ولت  4/1 اسب بخار  50 هرتز
 • (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ 220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز    
 • نوع رنگ       :    استاتیکی                    
 • نوع ورق       :   گالوانیزه 7/0
 • بازده خنکی   :   75 درصد                     
 • وزن بدون آب :   38 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی   :  1600 متر مکعب بر ساعت  900 CFM
 • ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)           75*60*60 سانتی متر
  • سیستم آبرسانی جدید

  • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

  • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

  • استفاده از موتور پرقدرت موتوژن
  • دارای کلید محافظ جان

 • (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور      220 ولت  3/1 اسب بخار  50 هرتز

  (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ        220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز    

  نوع رنگ        :  استاتیکی                   نوع ورق        :    گالوانیزه 7/0

  بازده خنکی    :  75 درصد                   وزن بدون آب  :    48 کیلوگرم

  ظرفیت هوادهی                                 4000 متر مکعب بر ساعت  2300 CFM

  ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   85*73*73 سانتی متر

  • سیستم آبرسانی جدید

  • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

  • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

  • استفاده از موتور پرقدرت موتوژن
  • دارای کلید محافظ جان
 •  
کولر آبی آزمایش 3500

 • (ولتاژ/قدرت/فرکانس) الکترو موتور    220 ولت  3/1 اسب بخار  50 هرتز

  (ولتاژ/ قدرت/فرکانس) الکتروپمپ     220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز    

  نوع رنگ        :    استاتیکی            نوع ورق  :    گالوانیزه 7/0

  بازده خنکی    :    75 درصد           وزن بدون آب  :    48 کیلوگرم

  ظرفیت هوادهی                                4000 متر مکعب بر ساعت  2300 CFM

   

  ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   85*73*73 سانتی متر

  • سیستم آبرسانی جدید

  • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

  • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

  • استفاده از موتور پرقدرت موتوژن
  • دارای کلید محافظ جان
 •  

 • (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور        220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز

  (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ         220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز    

  نوع رنگ        :   استاتیکی                    نوع ورق        :  گالوانیزه 9/0

  بازده خنکی    :   75 درصد                   وزن بدون آب  :   68 کیلوگرم

  ظرفیت هوادهی                                6600 متر مکعب بر ساعت  3870 CFM

  ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   105*85*85 سانتی متر

  • سیستم آبرسانی جدید

  • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

  • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

  • استفاده از موتور پرقدرت موتوژن
  • دارای کلید محافظ جان

 • (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور       220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز

  (ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ         220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز    

  نوع رنگ        :   استاتیکی                   نوع ورق        :     گالوانیزه 9/0

  بازده خنکی    :     75 درصد                 وزن بدون آب  :     68 کیلوگرم

  ظرفیت هوادهی                                6600 متر مکعب بر ساعت  3870 CFM

  ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   105*85*85 سانتی متر

  • سیستم آبرسانی جدید

  • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

  • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

  • استفاده از موتور پرقدرت موتوژن
  • دارای کلید محافظ جان

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور      220 ولت  4/4 اسب بخار  50 هرتز

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ        220 ولت  6/1 اسب بخار  50 هرتز    

نوع رنگ      :  استاتیکی                      نوع ورق       :     گالوانیزه 9/0

بازده خنکی   :  75 درصد                    وزن بدون آب  :    79 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                7100 متر مکعب بر ساعت  4178 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   118*85*85 سانتی متر

  • سیستم آبرسانی جدید

  • استفاده از ورق مرغوب گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی

  • صرفه جویی در مصرف برق به خاطر موتورهای جدید کم مصرف

  • استفاده از موتور پرقدرت موتوژن
  • دارای کلید محافظ جان

حساب کاربری