مشاهده همه 8 نتیجه

کولر آبی آزمایش مدل AZ2800

2,115,620 تومان

 ویژگی های محصول

 • موتور و پمپ موتوژن
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 17 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 825 تا 1400 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ3300

3,385,440 تومان

 ویژگی های محصول

 • موتور و پمپ موتوژن
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 28 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 1295 تا 2200 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ3500

4,552,000 تومان

 ویژگی های محصول

 • موتور و پمپ موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • راندمان بالا CRS
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 48 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 2058 تا 3500 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ4000

نمره 0 از 5
4,865,760 تومان

 ویژگی های محصول

ویژگی های کولر آبی آزمایش مدل AZ4000
 • موتور و پمپ موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • راندمان بالا CRS
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 48 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 2058 تا 3500 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ4000UP

5,078,000 تومان

 ویژگی های محصول

 • بالازن
 • موتور و پمپ موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • راندمان بالا CRS
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 75 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 2120 تا 3600 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ6000

6,134,400 تومان

 ویژگی های محصول

برخی از ویژگی های کولر آبی آزمایش مدل AZ6000
 • موتور و پمپ موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • راندمان بالا CRS
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 68 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 3410 تا 5800 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ6000UP

6,333,000 تومان

 ویژگی های محصول

 • بالازن
 • موتور و پمپ موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • راندمان بالا CRS
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 72 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 3530 تا 6000 متر مکعب بر ساعت

کولر آبی آزمایش مدل AZ8000

6,980,000 تومان

 ویژگی های محصول

 • موتور و پمپ موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • راندمان بالا CRS
 • نوع رنگ : استاتیکی
 • نوع ورق : گالوانیزه 0.9 میلی متر
 • بازده خنکی : 75 درصد
 • وزن بدون آب : 85 کیلوگرم
 • ظرفیت هوادهی : 4350 تا 7400 متر مکعب بر ساعت