کولر آبی آزمایش

کولر آبی مدل: AZ2800

(ولتاژ/قدرت/فرکانس) الکترو موتور        220 ولت 8/1 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ/قدرت/فرکانس) الکتروپمپ          220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ      : استاتیکی                     نوع ورق       :  گالوانیزه 6/0

بازده خنکی  : 75 درصد                     وزن بدون آب :   28 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی:1200متر مکعب بر ساعت 700 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)      50*50*75 سانتی متر

کولر آبی مدل:AZ3200

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور        220 ولت 4/1 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ         220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ       :    استاتیکی                    نوع ورق       :   گالوانیزه 7/0

بازده خنکی   :   75 درصد                     وزن بدون آب :   38 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                1600 متر مکعب بر ساعت 900 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   75*60*60 سانتی متر

کولر آبی مدل:AZ3500

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور      220 ولت 3/1 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ        220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ        :  استاتیکی                   نوع ورق        :    گالوانیزه 7/0

بازده خنکی    :  75 درصد                   وزن بدون آب  :    48 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                 4000 متر مکعب بر ساعت 2300 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   85*73*73 سانتی متر

کولر آبی مدل:AZ3800

(ولتاژ/قدرت/فرکانس) الکترو موتور    220 ولت 3/1 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ/ قدرت/فرکانس) الکتروپمپ     220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ        :    استاتیکی            نوع ورق  :    گالوانیزه 7/0

بازده خنکی    :    75 درصد           وزن بدون آب  :    48 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                4000 متر مکعب بر ساعت 2300 CFM

 

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   85*73*73 سانتی متر

کولر آبی مدل:AZ5500

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور        220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ         220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ        :   استاتیکی                    نوع ورق        :  گالوانیزه 9/0

بازده خنکی    :   75 درصد                   وزن بدون آب  :   68 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                6600 متر مکعب بر ساعت 3870 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   105*85*85 سانتی متر

کولر آبی مدل:AZ5800

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور       220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ         220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ        :   استاتیکی                   نوع ورق        :     گالوانیزه 9/0

بازده خنکی    :     75 درصد                 وزن بدون آب  :     68 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                6600 متر مکعب بر ساعت 3870 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   105*85*85 سانتی متر

کولر آبی مدل:AZ7500

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکترو موتور      220 ولت 4/4 اسب بخار 50 هرتز

(ولتاژ / قدرت / فرکانس) الکتروپمپ        220 ولت 6/1 اسب بخار 50 هرتز    

نوع رنگ      :  استاتیکی                      نوع ورق       :     گالوانیزه 9/0

بازده خنکی   :  75 درصد                    وزن بدون آب  :    79 کیلوگرم

ظرفیت هوادهی                                7100 متر مکعب بر ساعت 4178 CFM

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع)                   118*85*85 سانتی متر

امکانات ویژه و منحصر به فرد کولر آبی آزمایش

کلید محافظ جان

هرساله تعداد زیادی بر اثر برق گرفتگی در هنگام نصب و سرویس کولرهای آبی دچار حادثه می شوند، شرکت آزمایش با تجهیز کولرها به کلید محافظ جان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری و ایمنی شما را تامین می کند.

موتور کم مصرف موتوژن

کولر آبی آزمایش با استفاده از موتورهای با کیفیت و کم مصرف موتوژن مصرف انرژی و هزینه های شما را به حداقل رسانده است.

حساب کاربری