کارخانه ها

  • مرودشت: کیلومتر 5 جاده تخت جمشید کارخانه آزمایش
  • 0714-3311050-9

 
  • تهران: کلیومتر 12 جاده آبعلی سه راه آزمایش
  • 021-77339020-4

 

فروشگاه اینترنتی آزمایش از تاریخ 1396/12/28 لغایت 1397/01/18 ارسال محصول ندارد.
ارسال و نصب محصولات از تاریخ 1397/01/18 دوباره آغاز خواهد شد.
با تشکر - سال خوبی داشته باشید